Witaj na Podwójnie Wyjątkowi!

Wszystkie dzieci są wyjątkowe, ale tylko niektóre są wyjątkowe podwójnie. Dzieci podwójnie wyjątkowe mają niezwykle wysoką inteligencję (tzw. bardzo wysoka inteligencja, około lub powyżej 130 ilorazu inteligencji, chociaż nie u wszystkich dzieci test na inteligencje może obiektywnie wskazać prawdziwy poziom intelektualny), jednocześnie ich rozwój nie jest typowy z uwagi na różnego rodzaju wymagania czy specjalne potrzeby jak np. regulacja emocji, problem ze skupieniem uwagi, planowania, motywacji. ADHD, autyzm, zaburzenia lękowe i wiele innych. Te dwie skrajności: niezwykle wysoka inteligencja z jednej strony, z drugiej specjalne potrzeby, które mogę wpłynąć na funkcjonowanie dzieci, decydują o ich wyjątkowości (podwójnej). 

To tak jakbyśmy otrzymali od losu najlepszej generacji komputer, i mimo, że jego potencjał jest ogromny to nie do końca może być wykorzystany, ponieważ klawiatura nie zawsze działa tak jakbyśmy tego oczekiwali od komputera tak wysokiej klasy. Taka rozbieżność łatwo przeradza się we frustracje, błędne opinie, brak zrozumienia, ból, poczucie winy. Podwójnie wyjątkowe dzieci, by wykorzystać swój potencjał, odkryć w sobie talent, być dla świata niezwykłym darem, czy choćby poczuć akceptację siebie, potrzebują świadomych rodziców i odpowiedniego dla siebie środowiska. Potrzebują dorosłych, którzy są uważni na ich zainteresowania, uzdolnienia oraz potrzeby, wymagania czy ograniczenia.

Wszystko co nie jest typowe wymaga niestandardowego traktowania, dlatego też dzieci podwójnie wyjątkowe często są wyzwaniem dla rodziców, ale również dla nauczycieli, innych profesjonalistów czy nawet rówieśników. Misja

Ten blog został stworzony dla wszystkich tych, którzy czują się zagubieni w niezwykłej złożoności tych wyjątkowych dzieci. Głębsze zrozumienie piękna i nietuzinkowości, którą noszą w sobie, pozwoli na ich lepsze zrozumienie i udzielenie im odpowiedniego wsparcia.   

Misją platformy „Podwójnie Wyjątkowi”jest zmiana spojrzenia społeczeństwa i profesjonalistów na CAŁOŚĆ podwójnie wyjątkowych dzieci. Chcę by dorosli, zamiast skupiać się jedynie na brakach, odkrywali również ich zalety. Podwójnie Wyjątkowe dzieci często są widziane jako wypadkowa problemów, które trzeba naprawić, ale to nie jest cała prawda o nich. Te dzieci nie są złamane, zniszczone czy niekompletne, dlatego skupienie naszej uwagi tylko na ich brakach jest jak widzenie tylko nie najlepiej działającej klawiaturze i ignorowaniepotencjału komputera najnowszej generacji. Niezależnie od głosów z zewnątrz, szeregu liter określających różnego rodzaju diagnozy, znajomych czy rodziny, którzy dadzą miliony porad, nauczycieli, którzy ukażą listę umiejętności, które nie są w jego repertuarze, jest tylko jedna droga do sukcesu dzieci podwójnie wyjątkowych: odkrycie ich niebywałego potencjału, zalet oraz wykorzystanie tych super mocy w ich rozwoju przy jednoczesnym udzieleniu pomocy w problematycznych dla nich sferach. Dlatego misją rodziców dzieci podwójnie wyjątkowych jest szukanie odpowiedzi na pytanie – co pomoże mojemu dziecku wykorzystać cały jego potencjał?

Blog Podwójnie Wyjątkowi ma na celu wspierać rodziców w ich poszukiwaniach poprzez dostarczenie rzetelnych i zgodnych z nauka informacji. Dodatkowo Podwójnie Wyjątkowi będzie zrzeszać rodziny, które będą wstanie zrozumieć siebie nawzajem i być dla siebie „wioską”. Jak afrykańskie przysłowie mówi „Potrzebna jest cała wioska, by wychować jedno dziecko”. Niestety rodzice dzieci podwójnie wyjątkowych najczęściej tej wioski nie mają, a wraz z pojawieniem się w rodzinie dziecka podwójnie wyjątkowego często odczuwają brak zrozumienia społeczeństwa, rodziny, szkoły co w rezultacie popycha ich w samotność i izolacje.