Konsultacje indywidualne online 

Podczas indywidualnych rozmów, wspólnie z rodzicami przyglądam się wyzwaniom, z którymi się zmagają oraz szukam jak najlepszych dla ich rodziny rozwiązań. Przekazuję rodzicom merytoryczną wiedzą, dając im zasoby by mogli świadomie wspierać rozwój swojego dziecka jak również budować z nim dobrą i pełną miłości relacje.

W pracy z rodzinami kieruję się rodzicielstwem bliskości, rozwiązaniach opartych na współpracy, teorią poliwegalną oraz self-reg.

W swojej pracy z rodzinami korzystam również z innowacyjnej terapii Safe & Sound Protocol (SSP) oraz FOCUS. Jestem jedną z pierwszych trenerek SSP and FOCUS w Polsce. SSP to interwencja, która wspiera zarówno dzieci jak i dorosłych we wzmocnieniu układu nerwowego, regulacji emocji,  obniżeniu lęku i szeroko pojętym radzeniu sobie ze stresem.

Więcej o SSP oraz FOCUS.